Career

About Us
The recruitment process

The recruitment process at „Sell-glass” usually is carried out in several stages

You send us your CV
Our recruiters analyze the applications and select the most promising ones
We contact a selected group of candidates by phone
We have a meeting with the selected candidate(s) in our company
CONGRATULATIONS! Welcome to our team at „Sell-glass"!

Job offers

Job offer

Specjalista ds. sprzedaży

Władysławowo k. Elbląga 2021-11-26 Share

Description: Specjalista ds. sprzedaży aktywnie wspiera sprzedaż produktów oraz usług znajdujących się w ofercie handlowej firmy. Zadaniem specjalisty będzie pozyskiwanie i obsługa nowych odbiorców, utrzymywanie trwałych relacji handlowych z dotychczasowymi klientami firmy, aktywny wkład...

More
Job offer

Specjalista ds. personalnych i płac

Władysławowo k. Elbląga 2021-11-19 Share

Description: Specjalista ds. personalnych i płac prowadzi i aktualizuje dokumentację kadrową dla pracowników; przestrzega niezbędnych terminów szkoleń okresowych, BHP, wydaje skierowania na badania, nalicza wynagrodzenia. Twój zakres obowiązków: prowadzenie i aktualizacja akt osobowych...

More
Job offer

Planista

Władysławowo k. Elbląga 2021-11-19 Share

Description: Planista planuje przebieg procesów produkcji w oparciu o zamówienia i prognozy sprzedaży. Twój zakres obowiązków: przegląd, modernizacja i wdrożenie zmian w procesie planowania; opracowanie reguł planowania produkcji (ujednolicenie zasad i dopasowanie ilości planowania pod...

More
Job offer

Młodszy Elektromechanik

Władysławowo k. Elbląga 2021-11-19 Share

Description: Twój zakres obowiązków: wsparcie przy wykonywaniu bieżących napraw i usuwaniu awarii maszyn oraz urządzeń instalacji pod kątem elektrycznym i mechanicznym; wsparcie przy prowadzeniu przeglądów prewencyjnych, remontów maszyn i instalacji zgodnie z planem przeglądów; zapewnienie...

More
Job offer

Magazynier

Władysławowo k. Elbląga 2021-11-19 Share

Description: Magazynier jest odpowiedzialny za przyjmowanie, składowanie i wydawanie towaru z zachowaniem przyjętego systemu identyfikacji. Twój zakres obowiązków: przyjęcia dostaw towarów; planowanie wykorzystania przestrzeni magazynowej i rozmieszczenie towarów; rozkładanie towaru...

More
Job offer

Kierownik zmiany

Władysławowo k. Elbląga 2021-11-19 Share

Description: Kierownik zmiany zarządza, koordynuje i nadzoruje ciągłość procesu produkcji na zmianie. Główne obowiązki na tym stanowisku to między innymi: optymalizacja kosztów produkcji oraz kontrola nad zachowaniem odpowiednich standardów jakości. Twój zakres obowiązków: zarządzanie...

More
Job offer

Kierownik magazynu i logistyki

Władysławowo k. Elbląga 2021-11-19 Share

Description: Kierownik magazynu i logistyki jest odpowiedzialny za zarządzanie, koordynowanie i nadzór nad funkcjonowaniem gospodarki magazynowej oraz floty samochodowej. Twój zakres obowiązków: nadzór nad czynnościami związanymi z przyjmowaniem i wydawaniem surowców, wyrobów gotowych,...

More
Job offer

Elektromechanik

Władysławowo k. Elbląga 2021-11-19 Share

Description: Twój zakres obowiązków: wykonywanie bieżących napraw i usuwanie awarii maszyn oraz urządzeń instalacji pod kątem elektrycznym i mechanicznym; prowadzenie przeglądów prewencyjnych, remontów maszyn i instalacji zgodnie z planem przeglądów; zapewnienie ciągłości pracy maszyn,...

More
Job offer

Brygadzista

Władysławowo k. Elbląga 2021-09-13 Share

Description: Brygadzista koordynuje i nadzoruje ciągłość procesu produkcji na wyznaczonym obszarze. Główne obowiązki na tym stanowisku to realizacja planu produkcyjnego przypisanego do zarządzanego obszaru poprzez wytwarzanie wyrobów znajdujących się w ofercie firmy. Twój zakres obowiązków:...

More