Projekty UE

O nas

Sell-Glass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach dotacji na kapitał obrotowy (działanie 1.5 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia).

 

Tytuł projektu

Dotacja na kapitał obrotowy dla Sell-Glass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Cel projektu

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

 

Planowane efekty

Poprawa płynności finansowej Spółki w okresie epidemii COVID-19. 

 

Kwota finansowania

267.412,44 PLN

 

Wkład funduszy europejskich

267.412,44 PLN (100 % dofinansowania)